COVID19 / Heropstart recreatieve luchtvaart te Ursel

Vanaf vrijdag 15 mei 2020  hernam Vliegclub Ursel (VCU) zijn activiteiten onder de voorwaarden en toezicht van het Directoraat Generaal van de Luchtvaart (DGLV) volgens de recentste omzendbrief van 30 juli 2020  die ook gepubliceerd is op de speciale COVID pagina van de FOD Mobiliteit/Luchtvaart website.

Dit betekent onder meer dat het terrein gesloten is voor alle publiek behalve voor de personen die deelnemen aan de activiteiten en de personen noodzakelijk voor de operaties en volgens de regels van de exploitant/luchtvaartterreinoverste of de verantwoordelijke van de vliegclubs.

  • In de cafetaria en op het terras gelden de normale regels voor de horeca.

Voor meer informatie kan U ons contacteren.

Met vriendelijke groeten

Raad van Bestuur
Vliegclub Ursel

Miguel stel zich voor …

Beste VCU – leden, aangenaam

Ik hoop als bijkomende ULM moniteur een extra steun te kunnen betekenen tijdens de opleiding en en verdere stappen van de ULM piloot.
Door de beschikbaarheid van twee moniteurs hoop ik de syllabus nog steeds veilig, doch iets sneller te kunnen afwerken.
Momenteel werk ik halftijds als Cabin Crew, deze job combineer ik in parallel met mijn studies tot lijnpiloot ATPL(A)
Ik doe er alles aan om in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk data vrij te houden voor het lesgeven in deze toffe vliegclub.

Ik wil jullie alvast graag bedanken voor de kans en het vertrouwen.

Safe skies, tot binnenkort
Miguel

Opleiding ULM

alt

De laatste jaren is onder de motorvliegers ook de tak van Ultra-Light vliegen razend populair geworden. Vliegclub Ursel biedt met EBULM@VCU nu ook een opleiding ULM-Piloot aan. Een deskundig team van Ground- en Flight-Instructors staan voor u klaar.


WAT IS EEN ULTRA-LIGHT VLIEGTUIG (ULM)


Een Ultra-Light is een modern licht vliegtuig dat zich onderscheidt van een ander type vliegtuig door zijn maximum startgewicht. De ULM (Ultra Light Motorised), heeft een maximum toegelaten gewicht bij opstijgen van 300 kg voor een ULM-éénzitter en 450 kg (472,5 kg met parachute) voor een ULM-twee-zitter.

De huidige technologie van de derde generatie Ultra-Light vliegtuigen biedt door hun vederlichte constructie, hun betrouwbare en krachtige 80 en 100 Pk viertaktmotoren, hun milieuvriendelijkheid en hun eenvoudig onderhoud een betaalbaar alternatief voor het vliegen als PPL- of LAPL-piloot.

De milieuvriendelijkheid uit zich in geringe geluidslast (éénmaal in de lucht hoort men de Ultra Light bijna niet meer) en een zuinig verbruik van ongelode autobenzine of UL91 (loodvrij en specifiek voor luchtvaart).

Door de combinatie van weinig gewicht met toch een zeer krachtige motor is de ULM in staat om op te stijgen en te landen op vliegveldjes die korter zijn dan 300 meter. De moderne ULM-vliegtuigen zijn vaak uitgerust met een parachute, zodat bij een calamiteit het hele vliegtuig met passagiers veilig naar de grond kunnen zakken. Ook het lesvliegtuig van VCU is uitgerust met een parachute.

De meest moderne ULM-vliegtuigen kunnen vliegen met een snelheid van 65 – 250 km/u en zijn uitgerust met de modernste instrumenten, zodat ze zich snel en veilig door het luchtruim kunnen verplaatsen. De Belgische ULM-Federatie (BULMF) organiseert regelmatig prachtige clubuitstappen naar Nederland, Duitsland, Frankrijk en Engeland.

                                                                            alt

 

Vliegopleiding


Voor het behalen van een oefenvergunning, moet de kandidaat-piloot eerst voldoen aan een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn: het bekomen van een geneeskundig attest en het volgen van de theoretische en praktische opleiding.

Het geneeskundig attest

Het spreekt voor zich dat elke piloot medisch geschikt moet zijn. Het geneeskundig onderzoek bestaat uit een basisonderzoek en een uitgebreid onderzoek van neus-keel-oren, hart, longen, ogen en bloed. Een doorsnee fit persoon hoeft zich geen zorgen te maken. Het dragen van een bril is in de meeste gevallen geen belemmering.

Er zijn meerdere erkende geneesheren (Authorised Medical Examinar, AME) of geneeskundige centra waar u terecht kan. Een aanvraagformulier voor een attest Klasse 4, nodig voor een oefenvergunning ULM en een lijst van adressen vindt u op de website van het Directoraat-Generaal Luchtvaart (DGLV).  De geldigheid van het geneeskundig attest is afhankelijk van de leeftijd en de vliegvergunning. Het Klasse 4 medisch attest is minder streng dan Klasse 2.

Engelse test

Elke piloot die gebruik maakt van de radio (verplicht op de meeste vliegvelden en tijdens navigaties in gecontroleerd luchtruim)moet zijn kennis van de Engelse taal demonstreren in een specifieke test (ELPT). Een attest van operationele taalkennis Engels wordt behaald bij het slagen van deze test bij een erkende school of instelling. Binnen de vliegschool wordt deze test geregeld georganiseerd.

 

De opleiding

De opleiding in onze school leidt kandidaat-piloten op om veilig en efficiënt te vliegen onder normale weersomstandigheden met goede zichtbaarheid (VFR – Visual Flight Rules, in tegenstelling tot IFR – Instrument Flight Rules, het blindvliegen).

De opleiding bestaat uit een theoretische en een praktische opleiding. Beide opleidingen kunnen al dan niet gelijktijdig gevolgd worden in de erkende vliegschool van Vliegclub Ursel vzw.


Het programma van de theoretische opleiding omvat:

·      Algemene kennis van de ULM (de cel)

·      Aerodynamica

·      Instrumenten

·      Vliegtechniek

·      Motoren (Rotax) en schroeven

·      Luchtvaartwetgeving

·      Meteorologie

·      Navigatie

·      Human Performance (menselijke prestaties en beperkingen)

Deze theoretische opleiding kan gevolgd worden samen met de theoretische opleiding van de PPL- en LAPL-piloten. Vooral aan te raden voor aspirant-piloten die nog niet weten met welk type vliegtuig (PPL, LAPL of ULM) ze later de praktijkopleiding willen doen.

Daarnaast worden diverse malen per jaar, zodra zich voldoende kandidaten hebben aangemeld, theorielessen georganiseerd in het leslokaal van VCU in samenwerking met andere ULM-vliegscholen. Deze theorieopleiding omvat ongeveer 60 contacturen.

Kandidaten die voldoende autodidactisch zijn ingesteld kunnen ook de theorie-boeken afnemen en onder begeleiding van een instructeur de theorie zelfstandig doornemen.

Voor het examen ULM-piloot is geen specifieke kennis voor het gebruik van de radio vereist.  Echter het gebruik van de radio is op vele plaatsen verplicht. Daarom worden naast de standaard theorie ook periodiek radiocursussen georganiseerd.

De radiocursus wordt afgesloten met een examen bij het Directoraat-Generaal Luchtvaart (DGLV) in Brussel. Ook het onderdeel Luchtvaartwetgeving wordt afgesloten met een examen bij het DGLV.

De andere theorieonderwerpen met name Aërodynamica, Meteorologie en Techniek van het vliegen worden ondervraagd tijdens het praktisch examen door een examinator aangesteld door het DGLV.


De praktische opleiding bestaat uit de vliegopleiding en de basisopleiding radiocommunicatie. De minimumleeftijd om te starten is 16 jaar.

Samen met je instructeur leer je stap voor stap de vliegtuigbesturing: taxiën, opstijgen, landen, navigatie, vliegplanning, kortom alles wat je moet kennen om zelfstandig een ULM te besturen. Het ULM-vliegtuig dat onze club ter beschikking heeft is een FK9 ELA, één van de beste opleidingstoestellen in zijn soort. Het toestel is gemakkelijk te vliegen, veilig en vergevingsgezind voor beginnende piloten. Na +/- 20u en afhankelijk van je leerritme, zal de instructeur je alleen laten vliegen rond het vliegveld. Je eerste SOLO-Flight: een zalig gevoel om alleen, onder toezicht van de instructeur, een Ultra-Light  vliegtuig te besturen. Tussenin zal je regelmatig vluchten uitvoeren met je instructeur, die je de nodige knepen van navigatie en vliegplanning zal aanleren en je zal voorbereiden op je praktisch examen. Je praktijkexamen wordt afgesloten met een proefexamen af te nemen door je instructeur. Als je instructeur overtuigd is van je vliegvaardigheden, na het slagen in het theoretisch examen Reglementen en een Solo-Navigatie, zal hij een examenaanvraag indienen.

Exameneisen ULM volgens het KB van 25 mei 1995:

·         Theoretisch proef in (Aërodynamica, Weerkunde en Techniek van het vliegen (min. 70%)
Deze proef wordt vóór het praktisch examen afgenomen door de examinator meestal aan de hand van een 30-tal meerkeuzevragen.

·         10 opstijgingen en 10 landingen

·         3 landingen op minder dan 20 meter van een doel

·         1 landing op minder dan 30 meter van een doel vanaf 200 meter hoogte met motor op traagloop.

·         1 overtrek.

·         Een Solo navigatievlucht tussen 2 punten van ten minste 35 km, vooraf onder toezicht van de ULM-monitor.

Na het behalen van dit examen moet de ULM-piloot in totaal 30 solo-vlieguren (10 uur indien PPL-brevet nog geldig is) opgebouwd hebben en een checkvlucht maken met instructeur voordat passagiers meegenomen mogen worden. Vanaf dan kan je je passagier mee laten genieten van de driedimensionale vrijheid in de lucht en kan je reisjes maken in binnen- en buitenland, zodra ook de licentie voor radiocommunicatie is behaald.


Onze vliegschool zet stappen vooruit

alt

Tot huidig “academisch jaar” was onze vliegschool geregistreerd als JAR Registered Facility B/RF-003.
De leerlingen werden er opgeleid tot het behalen van het PPL-brevet (Private Pilot Licence).
Geleidelijk ging Europa over van het JAR-systeem naar EASA.
In EASA worden de regels en normen voor vliegscholen ingewikkelder en strikter.
In het kader van VCU is het eveneens niet onbelangrijk dat EASA een nieuwe categorie vliegtuigen
introduceerde: de LSA (Light Sport Aircraft), populair definieerbaar als een categorie tussen ULM en
de meer klassieke Pipers, Cessna’s en aanverwanten.
Onze buren van ACB waren de laatste jaren in hun vliegschool meer geëvolueerd naar ULM, maar zagen zich
evenals wij genoodzaakt zich aan te passen aan de nieuwe EASA-regels voor de PPL-opleiding.
Daarom startten enkele jaren geleden min of meer discrete gesprekken om te proberen deze inspanning
gezamenlijk te leveren, wat zou moeten resulteren in één school voor beide clubs.
Met succes, want na jaren noest paperassenwerk kreeg Ursel op 22 maart 2016 de officiële erkenning als
EASA ATO 321
(Approved Training Organisation).
De naam die we kozen voor deze nieuwe school wordt toepasselijk EBUL-ATO.

                                  alt

De school startte haar eigen website op: www.ebul-ato.be.
Wat VCU betreft kochten we verleden jaar 2 LSA-vliegtuigen bij Evektor (zie elders) om onze Pipervloot te komen
aanvullen.
Omdat de operationele kosten lager liggen is het de bedoeling deze LSA-vliegtuigen te gebruiken voor de basis-
opleiding PPL, én LAPL (Light Aicraft Pilot Licence). Deze procedure is voorzien in de nieuwe EASA-regels.

Om tenslotte geïnteresseerden van VCU de ULM-opleiding te laten volgen werd recent nog een ULM aan onze
vloot toegevoegd: een B&F FK-9 ELA.
Hij werd gedoopt op 4 juni door de “padre” van ATCC SEMMERZAKE, peter en meter.

alt

alt

Wij starten dus ook met een ULM-school, los van de EASA EBUL-ATO. Ze kreeg de naam EBULM@VCU, samen-
trekking van EBUL en ULM.

                           alt

Dus vanaf nu kent Ursel slechts 1 PPL/LAPL school voor beide clubs, een EASA goedgekeurde ATO.
De leerlingen zullen opgeleid worden tot het behalen van 2 mogelijke brevetten:
– LAPL
– PPL

Los daarvan start VCU met EBULM voor de ULM-opleiding.
Waarop wachten jullie?