ULM

ULM   Vliegen          

De laatste jaren is het Ultra-Light (ULM) vliegen razend populair geworden.

Vragen ? ulm@vliegclubursel.be

Wat is een ULM?
ULM staat voor Ultra Light Motorized aircraft.

De ULM vliegt als een klassiek vliegtuig en is bestuurbaar rond de drie assen. De cockpit is comfortabel en de piloot beschikt er over alle noodzakelijke en moderne vliegtuiginstrumenten.

Een Ultra-Light is een modern licht vliegtuig en het onderscheidt zich van een ander type vliegtuig door zijn maximum startgewicht. De ULM heeft een maximum toegelaten gewicht van 300 kg voor een éénzitter en 450 kg (of 472,5 kg met parachute) voor een twee-zitter.

De huidige technologie van de derde generatie ULM vliegtuigen biedt door hun vederlichte en toch zeer sterke constructie (veelal met composietmaterialen), hun betrouwbare viertaktmotoren, hun milieuvriendelijkheid en hun eenvoudig onderhoud een zeer betaalbaar alternatief op het vliegen als Privé piloot (PPL) of LAPL.

De milieuvriendelijkheid uit zich in geringe geluidslast (éénmaal in de lucht hoort men de ULM amper) en in een zuinig verbruik van ongelode auto- of vliegtuigbrandstof.

Door de combinatie van weinig gewicht met toch een krachtige motor is de ULM in staat om op te stijgen en te landen op vliegveldjes die korter zijn dan 300 meter.

De meest moderne ULM-vliegtuigen kunnen vliegen met snelheden van 180 tot 250 km/u en hebben een bereik tot 900 km of zelfs meer. Menig ULM piloot onderneemt regelmatig prachtige uitstappen naar Nederland, Duitsland, Frankrijk en Engeland of nog verder !


Wil je ULM Piloot worden ?

=> Stuur een mailtje naar ulm@vliegclubursel.be of neem contact op met iemand van het ULM@VCU team (zie onderaan)

=> Neem deel aan onze Piloot-voor-één-dag , een boeiende kennismaking met de wereld van de recreatieve piloot

Piloot worden kan als je ten minste 16 jaar oud bent, een getuigschrift van goed zedelijk gedrag voorlegt (uitgereikt minder dan een maand geleden en met de vermelding "ten behoeve van een openbaar bestuur)".
Een minderjarige aanvrager moet bovendien een geschreven toelating voorleggen van zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Verder nog : een medisch onderzoek afleggen bij een erkend luchtvaartgeneesheer, een oefenvergunning aanvragen voor de duur van je opleiding.

Deze "oefenvergunning"  laat je toe dubbelbesturingsvluchten uit te voeren, lokale vluchten uit te voeren als enig inzittende onder toezicht van een monitor. Onder "lokale vluchten" verstaat men vluchten rond en met zicht op het vliegveld of ULM terrein en als enig inzittende, met toelating van de monitor, overlandvluchten uit te voeren op voorwaarde over een ervaring van twee overlandvluchten in dubbelbesturing te beschikken.
Van zodra uw trainingscyclus voltooid is kan u een toelating tot het besturen van een ULM bekomen. Daartoe moet u de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben en houder zijn van een geldige toelating tot het oefenen aan boord van een ultralicht motorluchtvaartuig of van tenminste een geldige vergunning van privaat piloot, geslaagd zijn voor het examen over de luchtvaartwetgeving en -reglementering dat deel uitmaakt van het examen voor het bekomen van de vergunning van privaat bestuurder van vliegtuigen, van helikopters of bestuurder van vrije ballon en ten overstaan van een examinator het bewijs geleverd hebben van de theoretische kennis (aerodynamica, meteorologie, techniek van het vliegen) en de praktische vaardigheden.

Heb je een PPL Licentie ?
Wist je dat je dan vrij snel een ULM Licentie ken behalen

Passagiers meenemen?

U mag een passagier meenemen op voorwaarde dat u 30 uren als enig inzittende uitgevoerd hebt (10 uren voor de houders van een geldige vergunning van privaat bestuurder van vliegtuigen), over een ULM vergunning beschikt en ten overstaan van een monitor, die er melding van maakt in het vliegboek van betrokkene, te bewijzen over de vereiste bekwaamheid te beschikken.

Belgische ULM federatie (BULMF)

Het ULM@VCU Team (contact ulm@vliegclubursel.be) :

 

 

Monitoren

Jean-Pierre Nicoli +32474223320 ULMinstructeur@telenet.be
Levien De Putter +31649772066 cdputter@gmail.com
Iwan Royon +32475731022 royon@telenet.be

 

 

 

 

 

Opleidingsdossier ULM