Leer vliegen!

Leer vliegen bij Vliegclub Ursel!

Altijd al gedroomd om piloot te worden? Dan bent U hier op de juiste plek. Hier komt u alles te weten over onze vliegopleidingen. Neem even rustig de tijd om alles door te nemen en laat ons u overtuigen waarom U vandaag nog beter stopt met dromen en aan een vliegopleiding begint.

 

Onze troeven:

 • 10 opleidingsvliegtuigen
 • 25 ervaren instructeurs en lesgevers
 • professionele omkadering
 • goedkoopste vliegschool in de buurt
 • 3 verschillende opleidingen
  • Privaat piloot – PPL(A)
  • Recreatief piloot – LAPL(A)
  • Recreatief piloot – ULM
 • e-learning platform
 • bruisend clubleven
 • ideaal vliegveld
 • geen landingstaxen in Ursel

Introductie

Reeds in 1978 ontdekten enkele vliegenthousiasten uit de streek de mogelijkheden van het militaire reserve vliegveld van Ursel (EBUL) als start voor de oprichting van Vliegclub Ursel vzw (VCU).
“Vliegen voor iedereen!” werd hun motto.

Vandaag is de vereniging uitgegroeid tot één van de grootste vliegclubs van België. Wij hebben een Europees erkende vliegschool onder de naam EBUL-ATO. Deze vliegschool biedt professionele opleidingen tot privaat piloot (PPL) en recreatief piloot (LAPL). Sinds 2016 is Vliegclub Ursel ook gestart met een kwaliteitsvolle ULM opleiding (EBULM@VCU) door gebruik te maken van de nieuwste generatie ULM-vliegtuigen. Vliegclub Ursel biedt op die manier het hele scala van opleidingen, van ULM over LAPL tot PPL. Maar we werken aan meer! Binnenkort zullen wij ook de opleiding acrobatie aanbieden.

De vergunningen ULM, PPL en LAPL laten toe om onbezoldigd te vliegen met vrienden of familie tot ver buiten onze landsgrenzen. De PPL-vergunning vormt zelfs de basis voor zij die een verdere carrière als beroeps- of lijnpiloot ambiëren. Zo vliegen tal van onze oud‐leerlingen ondertussen bij gerenommeerde luchtvaartmaatschappijen waaronder Brussels Airlines, Jetairfly, KLM, Cathay Pacific, Qatar, ASL Airlines Belgium, Ryanair, Vietnam Airlines, … zijn vlieginstructeur of vliegen bij de Belgische Luchtcomponent op F-16 en ERJ-145. Gemotiveerde instructeurs met jarenlange ervaring in verschillende takken van de luchtvaart verstrekken bij ons de opleidingen.

Voor de theoretische opleiding beschikken EBUL-ATO en EBULM@VCU over een didactisch ingericht leslokaal, waar ervaren ground instructors zorg dragen voor een zeer gedegen theoretische opleiding. Voor de praktische opleiding worden vliegtuigen van het type FK9-ELA, Evektor Sportstar RTC en Piper Cherokee ingezet. Zeer ervaren instructeurs staan paraat om uw opleiding vlot tot een goed einde te brengen.

Naast de vliegopleiding kan men bij Vliegclub Ursel vzw ook terecht voor het beoefenen van het motorvliegen. Hiervoor beschikt de club over een zeer uitgebreide vloot van negen vliegtuigen. Mits eenvoudige online reservatie kan ieder lid van onze vereniging over deze vliegtuigen beschikken.

Om mindervalide personen met een beperking aan de onderste ledematen de mogelijkheid te bieden om te (leren) vliegen werd in samenwerking met het Belgian Handflight Fund, gesteund door de Koning Boudewijnstichting, één van de vliegtuigen, een Piper Archer II, omgebouwd. Ondertussen hebben een handvol handflightpiloten hun vliegvergunning reeds behaald!

Word lid van onze club en ontdek het motorvliegen. Een boeiende vrijetijdsbesteding, een manier om vrijer te bewegen of misschien een eerste stap tot het boeiende beroep van lijnpiloot.

Leer vliegen bij Vliegclub Ursel vzw!

 

Vliegschool EBUL-ATO

altVliegclub Ursel biedt via de Europees erkende vliegschool “EBUL-ATO” (Approved Training Organisation) een opleiding Privaat piloot (PPL) en Recreatief piloot (LAPL) aan. Een team van 10 lesgevers en 17 vlieginstructeurs zorgen voor de professionele omkadering.

Hiervoor beschikken ze over een didactisch uitgerust leslokaal, 10 lesvliegtuigen en een e-learning platform (www.ebul-ato.be).

Vliegopleiding PPL & LAPL

Voor het behalen van de vergunning, moet de kandidaat piloot voldoen aan een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn: een geneeskundig attest, een Engelse test en het volgen van de theoretische en praktische opleiding.

Het geneeskundig attest

Het spreekt voor zich dat elke piloot medisch geschikt moet zijn. Het geneeskundig onderzoek bestaat uit een basisonderzoek en een uitgebreid onderzoek van neus-keel-oren, hart, longen, ogen en bloed. Een doorsnee fit persoon hoeft zich geen zorgen te maken. In tegenstelling tot wat vaak gesuggereerd wordt is het dragen van een bril in de meeste gevallen geen belemmering. De geldigheid van het geneeskundig attest is afhankelijk van de leeftijd en de vliegvergunning.

Er zijn meerdere erkende geneesheren (Authorised Medical Examinar, AME) of geneeskundige centra waar U terecht kan. Meer informatie en aanvraagformulieren voor een medisch attest PPL (klasse 2) of LAPL kunt u vinden op de website van de FOD Mobiliteit: https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/vergunningen/geneeskundig_attest

Engelse test (ELP)

Elke piloot is verplicht zijn kennis van de Engelse taal te demonstreren in een specifieke test (ELPT). Een attest van operationele taalkennis Engels wordt behaald bij het slagen van deze test bij een erkende school of instelling. Binnen de Vliegclub Ursel wordt deze test geregeld georganiseerd.

De opleiding

De opleiding in onze vliegschool leidt kandidaat piloten op om veilig en efficiënt te vliegen onder normale weersomstandigheden met goede zichtbaarheid (VFR – Visual Flight Rules, in tegenstelling tot IFR – Instrument Flight Rules, het blindvliegen).

De opleiding bestaat uit een theoretische en een praktische opleiding. Beide opleidingen kunnen bij ons al dan niet gelijktijdig gevolgd worden.

De theoretische opleiding bestaat uit ongeveer 120 lesuren in klasverband en wordt gegeven door erkende lesgevers. Het programma omvat:

 • Luchtvaartwetgeving
 • Algemene kennis van het luchtvaarttuig
 • Vluchtprestaties en planning
 • Menselijke prestaties en beperkingen
 • Meteorologie
 • Navigatie
 • Operationele procedures
 • Vluchtbeginselen
 • Radiocommunicatie

Deze lessen worden gegeven op zaterdagvoormiddag van 09u30 tot 13u00 (met uitzondering van de schoolvakanties) en lopen van september tot juni. Tijdens de lessen worden ook proefexamens afgenomen ter voorbereiding van het officieel examen. Voor personen die op zaterdagvoormiddag niet aanwezig kunnen zijn stellen we het programma van distance learning voor, een begeleide vorm van zelfstudie.

De theoretische opleiding wordt afgesloten met een theoretisch examen in het examencentrum van de FOD Mobiliteit nabij het station Brussel-Noord. Het examen beslaat één volledige dag en bestaat uit meerkeuzevragen op pc. Men dient minimaal 75% te halen per vak om te slagen. Indien je niet slaagt in het initiële examen heb je nog recht op 2 herexamens.

De praktische opleiding bestaat uit de vliegopleiding en de opleiding radiocommunicatie. De minimumleeftijd om te starten is 16 jaar. In de vliegopleiding zijn zeven blokken te onderscheiden:

 • Basisopleiding
 • Opleiding opstijgen en landen (circuittraining)
 • Solo vluchten
 • Gevorderde opleiding en noodprocedures
 • Navigatieoefeningen
 • Basis instrumentvliegen
 • Solo navigatievluchten

De wettelijke minimumduur van de praktische opleiding hangt af van de beoogde vergunning, en bedraagt 45 uur voor een privaat piloot vergunning (PPL) en 30u voor een recreatief piloot vergunning (LAPL). Het werkelijke aantal vlieguren varieert van leerling tot leerling en is o.a. afhankelijk van de vaardigheid van de leerling, de continuïteit van de vliegopleiding en de meteorologische omstandigheden.

De opleiding radiocommunicatie is een belangrijke aanvulling op de vliegopleiding. De vliegschool voorziet in een grondtraining via oefeningen en simulaties. Hier leert de toekomstige piloot het specifieke jargon dat gebruikt wordt om te communiceren in de luchtvaart.

Als uw instructeur overtuigd is van je vliegvaardigheden, na het slagen in het theoretisch examen en het slagen van een Engelse test, zal hij een examenaanvraag indienen. Het praktisch vliegexamen of vaardigheidstest bestaat uit twee delen, een algemene vlucht waarbij verschillende basis manoeuvres worden uitgevoerd en een navigatieproef van minimaal één uur. Dit examen sluit de opleiding tot privaat piloot of recreatief piloot af.

Overzicht vliegvergunningen

LAPL(A)

PPL(A)

Voorwaarden

Medische vergunning LAPL Ten minste 17 jaar

Medische vergunning klasse 2 Ten minste 17 jaar

Opleiding

Theorielessen

+

Minimum 30 vlieguren, waarvan ten minste:

 •  15 u. met instructeur
 • 6 u. solo, waarvan ten minste:
  • 3 u. overland vlucht
  • 150 km navigatie

Theorielessen

+

Minimum 45 vlieguren, waarvan ten minste:

 • 25 u. met instructeur
 • 10 u. solo, waarvan ten minste:
  • 5 u. overland vlucht
  • 270 km navigatie

Bevoegdheden

Je mag fungeren als piloot van éénmotorige vliegtuigen (zuigermotor) met een maximale startmassa van 2000 kg of lichter, en het vervoeren van maximaal 3 passagiers, tijdens niet commerciële vluchten.

Houders van een LAPL(A) mogen enkel passagiers vervoeren nadat ze, na afgifte van het bewijs van bevoegdheid, 10 vlieguren hebben uitgevoerd.

Je mag fungeren als piloot van luchtvaartuigen bij niet-commerciële vluchten.

De houder van een PPL (A) met bevoegdheden als instructeur of als examinator mag een financiële tegenprestatie ontvangen voor bvb. het geven van vlieginstructie voor de LAPL(A) of PPL(A).

Recentheid

Houders van een LAPL(A) mogen enkel de bevoegdheden uitoefenen wanneer ze, gedurende de afgelopen 24 maanden, als bestuurder van vleugelvliegtuigen onderstaande hebben voltooid:

1) ten minste 12 uur vliegtijd als PIC, met inbegrip van 12 starts en landingen; en
2) herhalingstraining van ten minste 1 uur totale vliegtijd met een instructeur. Houders van een LAPL(A) die niet voldoen aan deze eisen moeten een bekwaamheidsproef afleggen met een examinator.

Houders van een PPL(A) mogen enkel de bevoegdheden uitoefenen wanneer ze, binnen de twaalf maanden voorafgaand aan de vervaldatum van de bevoegdverklaring 12 uur vliegtijd hebben voltooid in de desbetreffende klasse, waaronder:

 •  6 uur als PIC;
 • 12 starts en 12 landingen; en
 •  een opleidingsvlucht van ten minste 1uur met een vlieginstructeur.
  Of, binnen de drie maanden voorafgaand aan de vervaldatum van de bevoegdverklaring slagen voor een bekwaamheidsproef met een examinator.

 

ULM-Opleiding

altDe laatste jaren is onder de motorvliegers ook de tak van Ultra-Light vliegen razend populair geworden. Vliegclub Ursel biedt met EBULM@VCU ook een opleiding ULM-Piloot aan. Een deskundig team van ground- en flight instructors staan voor u klaar.

Wat is een ULM-vliegtuig?

Een Ultra-Light is een modern licht vliegtuig dat zich onderscheidt van een ander type vliegtuig door zijn maximum startgewicht. De ULM (Ultra Light Motorised), heeft een maximum toegelaten gewicht bij opstijgen van 300 kg voor een ULM-éénzitter en 450 kg (472,5 kg met parachute) voor een ULM- twee-zitter.

De huidige technologie van de derde generatie Ultra-Light vliegtuigen biedt door hun vederlichte constructie, hun betrouwbare viertaktmotoren, hun milieuvriendelijkheid en hun eenvoudig onderhoud een betaalbaar alternatief op het vliegen als PPL- of LAPL-piloot.

De milieuvriendelijkheid uit zich in geringe geluidslast (éénmaal in de lucht hoort men de Ultra Light amper) en een zuinig verbruik van ongelode autobenzine of UL91 (loodvrij en specifiek voor luchtvaart).

Door de combinatie van weinig gewicht met toch een voldoende krachtige motor is de ULM in staat om op te stijgen en te landen op vliegveldjes die korter zijn dan 300 meter. De moderne ULM-vliegtuigen zijn vaak uitgerust met een parachute, zodat bij een calamiteit het hele vliegtuig met inzittenden veilig naar de grond kunnen zakken.

De meest moderne ULM-vliegtuigen kunnen vliegen met snelheden tot 250 km/u en zijn uitgerust met de modernste instrumenten, zodat ze zich snel en veilig door het luchtruim kunnen verplaatsen. De Belgische ULM-Federatie (BULMF) organiseert regelmatig prachtige clubuitstappen naar Nederland, Duitsland, Frankrijk en Engeland.

Vliegopleiding ULM

Voor het behalen van een oefenvergunning, moet de kandidaat piloot eerst voldoen aan een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn: een geneeskundig attest en het volgen van de theoretische en praktische opleiding.

Opleidingsdossier ULM

Het geneeskundig attest

Het spreekt voor zich dat ook elke ULM piloot medisch geschikt moet zijn. Het geneeskundig onderzoek bestaat uit een basisonderzoek en een uitgebreid onderzoek van neus-keel-oren, hart, longen, ogen en bloed. Een doorsnee fit persoon hoeft zich geen zorgen te maken. Het dragen van een bril is in de meeste gevallen geen belemmering.

Voor een medisch attest voor ULM (klasse 4), kunt u rechtstreeks terecht bij de dokters vermeld in de volgende lijst van AME’s:    Luchtvaartgeneesheren

Engelse test

Elke piloot die gebruik wenst te maken van de radio (verplicht op de meeste vliegvelden) moet zijn kennis van de Engelse taal demonstreren in een specifieke test (ELPT). Een attest van operationele taalkennis Engels wordt behaald bij het slagen van deze test bij een erkende school of instelling. Binnen de vliegschool wordt deze test geregeld georganiseerd.

De opleiding

De opleiding in onze school leidt kandidaat piloten op om veilig en efficiënt te vliegen onder normale weersomstandigheden met goede zichtbaarheid (VFR – Visual Flight Rules).

De opleiding bestaat net als bij PPL en LAPL uit een theoretische en een praktische opleiding. Beide opleidingen kunnen al dan niet gelijktijdig gevolgd worden bij Vliegclub Ursel vzw.

Het programma van de theoretische opleiding omvat:

 • Algemene kennis van de ULM
 • Aerodynamica
 • Instrumenten
 • Vliegtechniek
 • Motoren (Rotax) en schroeven
 • Luchtvaartwetgeving
 • Meteorologie
 • Navigatie

Deze theoretische opleiding kan gevolgd worden

1) samen met de theoretische opleiding van de PPL- en LAPL-piloten. Vooral aan te raden voor aspirant piloten die nog niet weten welk type vliegtuig (PPL, LAPL of ULM) ze later de praktijkopleiding willen voltooien. Deze theorieopleiding omvat ongeveer 120 uren.

of

2) Daarnaast wordt er een theorieopleiding speciaal voor ULM aangeboden. Deze theorieopleiding omvat ongeveer 45 lesuren.

Kandidaten die in het verleden al eens een theorie-vliegopleiding hebben gevolgd kunnen aansluiten voor het vak ULM Wetgeving.
Heb je een PPL Licentie ? Dan kan je vrij snel een ULM vergunning behalen. Vraag info aan een ULM instructeur. Ook voor deze overstap organiseren we specifieke briefings.

Voor het examen ULM-piloot is geen specifieke kennis voor het gebruik van de radio vereist. Echter het gebruik van de radio is op de meeste vliegvelden verplicht. Daarom worden naast de standaard theorie ook periodiek radiocursussen georganiseerd binnen Vliegclub Ursel.

De radiocursus wordt afgesloten met een examen bij de FOD Mobiliteit in Brussel. Ook het onderdeel Luchtvaartwetgeving wordt daar afgesloten met een examen. De andere theorieonderwerpen met name Aërodynamica, Meteorologie en Techniek van het vliegen worden ondervraagd tijdens het praktisch examen door een examinator.

De praktische opleiding bestaat uit de vliegopleiding en de basisopleiding radiocommunicatie. De minimumleeftijd om te starten is 16 jaar.

Samen met je instructeur leer je stap voor stap de vliegtuigbesturing: taxiën, opstijgen, landen, navigatie, vliegplanning, kortom alles wat je moet kennen om zelfstandig een ULM te besturen. De ULM-vliegtuigen van Vliegclub Ursel zijn de zeer betrouwbare FK-9’s, één van de beste opleidings-toestellen in zijn soort. Het vliegtuig is gemakkelijk te vliegen, veilig en vergevingsgezind voor beginnende piloten. Na +/- 20-30u en afhankelijk van je leerritme, zal de instructeur je alleen laten vliegen rond het vliegveld. Je eerste SOLO-Flight, een zalig gevoel om alleen, onder toezicht van de instructeur, een Ultra-Light vliegtuig te besturen. Tussenin zal je regelmatig vluchten uitvoeren met je instructeur, die je de nodige knepen van navigatie en vliegplanning zal aanleren en je voorbereidt op je praktisch examen. De praktische opleiding wordt afgesloten met een proefexamen af te nemen door je instructeur. Als je instructeur overtuigd is van je vliegvaardigheden en na het slagen in het theoretisch examen Reglementen en een Solo-Navigatie, zal hij een examenaanvraag indienen.

Exameneisen ULM volgens het KB van 25 mei 1995:

 • Theoretisch proef in (Aërodynamica, Weerkunde en Techniek van het vliegen).Deze proef wordt voor het praktisch examen afgenomen door de examinator meestal aan dehand van een 30-tal meerkeuzevragen. Je dient minimaal 70% te behalen.
 • Examen luchtvaartwetgeving (reglementering) af te leggen bij het Directoraat Generaal Van De Luchtvaart (DGLV). Meerkeuzevragen en je dient minimaal 70% te behalen.
  inhoud : algemene kennis voor het bekomen van tenminste de vergunning van privaat bestuurder van vliegtuigen, van helikopters of bestuurder van vrije ballon. Dit examen zal in het bijzonder handelen over de door een bestuurder van een ultralicht motorluchtvaartuig te kennen stof;
 • 10 opstijgingen en 10 landingen
 • 3 landingen op minder dan 20 meter van een doel
 • 1 landing op minder dan 30 meter van een doel vanaf 200 meter hoogte met motor op traagloop.
 •  1 overtrek (Stall)
 • Een Solo navigatievlucht tussen 2 punten van ten minste 35 km, vooraf onder toezicht van de ULM-monitor. Na het behalen van dit examen moet de ULM-piloot in totaal 30 solo-vlieguren (10 uur indien PPL- brevet nog geldig is) opgebouwd hebben en een checkvlucht maken met instructeur voordat passagiers meegenomen mogen worden. Vanaf dan kan je je passagier mee laten genieten van de driedimensionale vrijheid in de lucht en kan je reisjes maken in binnen- en buitenland, zodra ook de licentie voor radiocommunicatie is behaald.

ULM

Voorwaarden

Medische goedkeuring Klasse 4 Ten minste 16 jaar

Opleiding

Theorie opleiding: Afhankelijk van de gekozen opleiding 45 of 120 uur.

Geen minimum aantal lessen verplicht maar normaal: Indien geen vliegervaring op andere type vliegtuigen min. 40 vlieguren, waarvan ten minste:

 • Min. 30 u. met instructeur
 • Min. 10 u. solo, waarvan ten minste 35 km navigatie overland

Bevoegdheden

Je mag optreden als piloot van ULM-vliegtuigen met een maximale startmassa van 472,5 kg (met parachute) of lichter en het vervoeren van maximaal 1 passagiers, tijdens niet commerciële vluchten.

Houders van een ULM-licentie mogen enkel passagiers vervoeren nadat ze tenminste 30 uur solovlucht op een ULM hebben afgelegd en een checkvlucht hebben uitgevoerd onder toezicht van een ULM-Instructeur. Bij houders van een PPL-licentie is dat 10 uur.

Recentheid

Houders van een ULM-licentie mogen na 24 maanden enkel hun licentie hernieuwen bij het DGLV wanneer ze voldoen aan onderstaande voorwaarden:

1) Voldoen aan eisen voor medische keuring klasse 4; en

2) Gedurende de afgelopen 24 maanden, als bestuurder van een ULM
ten minste 50 uur vliegtijd als Pilot in Command (PIC), met inbegrip van

10 starts en 10 landingen in de afgelopen 6 maanden.

Houders van een ULM-Licentie die niet voldoen aan deze eisen moeten een bekwaamheidsproef (checkvlucht) afleggen bij een instructeur.

 

Tarieven

Vliegclub Ursel vzw betracht steeds de beste en goedkoopste voorwaarden aan zijn leden aan te bieden. Verzekering tegenover derden en brandstof zijn in de huurprijs inbegrepen.

Vliegclub Ursel vzw behoudt zich het recht de tarieven te wijzigen op elk moment en zonder voorafgaande verwittiging. Neem contact op met de club voor de laatste prijzen.

Prijzen geldig vanaf 1 Januari 2019.

Algemeen

Lidgeld (indien scholing start in september, eveneens geldig voor het volgende jaar):

 • Vliegend lid: 250 EUR/jaar (piloten en leerling-piloten)
 • Sympathiserend lid: 35 EUR/jaar
 • Waarborg: 125 EUR
 • Omniumverzekering: 50 EUR

Theorie

PPL/LAPL:

 • Lesgeld: 500 EUR (PPL/LAPL)
 • 9 Cursusboeken: 110 EUR
 • Cursus radiocommunicatie: 150 EUR

ULM:

 • Lesgeld: 400 EUR
 • Cursusboeken: 100 Euro
 • Cursus radiocommunicatie circa.: 150 EUR

Praktijk
(huur vliegtuig per minuut draaitijd motor, excl. vergoeding instructeur)

 • Lesvliegtuig (ULM) FK-9:  1,60 EUR/min. (96 EUR/uur)
 • Lesvliegtuig Evektor Sportstar RTC: 1,75 EUR/min. (105 EUR/uur)
 • Lesvliegtuig Piper Warrior: 2,05 EUR/min. (123 EUR/uur)
 • Lesvliegtuigen Piper Archer: 2,30 EUR/min. (138 EUR/uur)
 • Instructie PPL en LAPL: 0,85 EUR/min. (51 EUR/uur)
 • Instructie ULM: 0,60 EUR/min. (36 EUR/uur)
 • Toezicht solo PPL, LAPL: 0,50 EUR/min. (30 EUR/uur.) en ULM: 0,40 EUR/min. (24 EUR/uur.)
 • Grond instructie (Long briefing ): 0,6 EUR/min. (36 EUR/uur.)
 • Single Engine Piston (SEP) bevoegdverklaring hernieuwing: 2,00 EUR/min. (120 EUR/uur)

Toebehoren

PPL Navigatiebenodigdheden circa.: 150 EUR
ULM Kaart Low Air Belgium
Koptelefoon: vanaf 150 EUR (tijdens uw opleiding kan u beschikken over de headsets van onze vliegclub.)

Extra

(prijzen op datum juni 2017 zijn indicatief en worden jaarlijks geïndexeerd, www.mobilit.belgium.be)

Medisch attest: 240,29 EUR
Logboek: 35 EUR
Theorie examen: 94 EUR
Praktisch examen (excl. huur vliegtuig): 178 EUR PPL(A) / LAPL (A) vergunning: 157 EUR
ULM-vergunning: 45 EUR

 

Contactpersonen

Verantwoordelijke opleidingen PPL/LAPL: Dany Claeys (dany.claeys@telenet.be)

Verantwoordelijke ULM: Fritz Gallein of Rudi Niessen (ulm@vliegclubursel.be)